23 са училищата в Старозагорска област, за които предстои конкурс за директори
За 19 общински училища и 4 държавни училища на територията на област Стара Загора предстои да бъде обявен конкурс за длъжността „Директор”. В момента тези учебни заведения се ръководят от ВрИД директори, които са назначени до провеждането на конкурс.

Първият етап от конкурса за длъжността "Директор" на общински и държавни училища се проведе вчера в четири областни града - София, Плевен, Шумен и Хасково. За първи път конкурсът се провежда едновременно в цялата страна, като допуснатите кандидати до теста са общо 453-ма. Те се състезаваха за директорските места на 109 общински и 37 държавни училища.

Предстои Министерството на образованието и науката да насрочи датите за следващите етапи от конкурса, в който сили ще премерят кандидат-директорите от останалите области в страната.

От МОН информират, че писменият изпит включва решаване на тест от 50 затворени въпроса с един възможен верен отговор, който носи 1 точка. Максималното време за работа върху въпросите е 70 минути. Кандидатите попълват бланките анонимно, както при държавните зрелостни изпити. Минималният резултат, при който тестът се счита за издържан, е 25 точки. С кандидатите, изкарали най-малко 25 точки, комисия провежда интервю за оценка на управленската, професионалната и комуникативната компетентности на кандидата, неговата ориентация към резултати, и дава своята оценка по 5-степенна скала. Окончателният резултат от интервюто се формира като сбор от оценките на членовете на комисията.

Крайният резултат за всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто. При равен резултат комисията класира на по-горно място кандидатът, който притежава по-висока квалификация. Резултатът от теста е валиден за всички желания на кандидата, тъй като има кандидати, заявили желание да се състезават за повече от едно място.

Конкурсната комисия изготвя протокол за резултатите и уведомява кандидатите писмено в тридневен срок от провеждането на конкурса. Резултатите се обявяват и на електронната страница на съответното РИО.