2018-а – най-много и най-мащабно реализирани проекти, отчете кметът на Казанлък

2018 година е годината с най-много и най-мащабно реализирани проекти, отчете кметът на община Казанлък Галина Стоянова на своята среща-разговор с гражданите в края на третата година от мандата си на управление 2015-2019.

Основен ангажимент бе образователната инфраструктура, подчерта тя, в която са вложени над 9.5 милионал лева, като са обновени учебни заведения не само в града, но и в населените места. Това са училищата в Крън, Шипка, Хаджи Димитрово, Ръжена и Овощник. Към тях се прибавя и основната реконструкция на най-голямото общинско училище СУ „Екзарх Антим I“ в Казанлък.

Стоянова акцентира върху образованието, което е приоритет и на държавно ниво, особено професионалното образование, като подчерта въвеждането на дуално обучение в ПГ „Иван Хаджиенов“ и създаването на Технически колеж в Казанлък. "Именно тук, при изграждането на Колежа, фирмите в Казанлък показаха, че възрожденските идеали на дарителството не са чужди на съвременните представители на бизнеса", каза още Стоянова.

Тя отдели внимание на обновлението на детските градини, на повишаване качеството на социалните услуги, както чрез въвеждане на мерки за достъпна среда в сградата на Община Казанлък, така и чрез разширяване обхвата на социалните услуги за деца с увреждания.

Вече 7-а година се прилага политиката редом с облагородяването на градската среда, да се работи и върху инфраструктурата в населените места, отчете още кметът на общината. Тази година със средства, предоставени по Министерско постановление, е изцяло обновен градският площад на Шипка.

2 милиона лева за реконструкция на улици и асфалтирани 57 хиляди квадратни метра площ, отчете кметът за 2018 година. Изцяло обновен е квартал „Изток“ с асфалтирани 4 улици, облагородени междублокови пространства, нови паркинги, детски площадки, спортни съоръжения, безплатни паркоместа в града, нови обекти в централната градска част, рехабилитация на улични участъци. В момента се работи по изграждането на светофарна система на едно важно кръстовище на булевард „Александър Батенберг“ и улица „Чаталджа“.

От 2012 година местните данъци и такси в община Казанлък не са променяни, подчерта кметът Стоянова, което означава, че местният бюджет все е в размер на 11 милиони лева. „Ние, водени от желанието да създадем повече и по-добри неща, трябва да намираме средства, за ги реализираме, за което търсим средства от целеви трансфери от правителството и проекти с външно финансиране – каза Стоянова. - Този подход позволи да увеличим бюджета през 2018 година с 4.5 милиона лв. спрямо 2016 година и с 1.3 милиона лева стрямо 2017 година.“


Кметът отдели време за наградите, получени в сферата на културата и туризма, и благодари на целия си екип за добрата работа, на общинските съветници за експедитивността при решенията, на тримата народни представители от Казанлък за подкрепата, на областна администрация и на държавните органи за добрата съвместна работа.

Оказа се, че въпросите на гражданите бяха свързани основно с разделното събиране на отпадъците. В общината има сепарираща система, стопанисвана от Общинското предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата", която извършва разделянето на отпадъците, но така или иначе, предстои въвеждане на нов начин за изчисляване на такса смет по количеството генериран отпадък, което вероятно ще реши и въпроса с разделното събиране още от домакинствата.След официалната част на отчета, кметът Галина Стоянова поднесе изненада на присъстващите граждани – това бе театрална адаптация на „Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников, сътворена от възпитаници на студия с ръководители Гълъбина Михайлова и Мариана Мъгева към НЧ „Възродена Искра - 2000“.