2 милиона лева за електронни дневници

С 2 милиона лева МОН финансира въвеждането на електронни дневници във всички училищав страната, които желаят да ползват електронни дневници през новата учебна година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. За специализирания софтуер Министерството е заложило парите по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии".Училищата могат да изберат свободно доставчик на услугата и да заявят закупуването на електронен дневник до 3 септември 2019 г., като средствата, които ще получат, ще бъдат диференцирани спрямо броя на учениците им.

Изискването за Електронните дневници е да са достъпни през стандартните браузъри и да функционират през мобилни устройства. Те трябва да имат модул за родители с безплатно известяване в реално време при постъпване на нова информация – оценки, отсъствия, съобщения от учители и др.

Софтуерът ще дава възможност за въвеждане и извеждане на обобщена информация за работата в клас на учениците, постиженията им по даден предмет, активността и инициативността им, отношенията със съученици им. Тази информация ще могат да допълват и ползват и заинтересовани учители, педагогически съветници или психолози, които работят с някои от децата.


По националната програма „Информационни и комуникационни технологии". на МОН са предвидени средства за абонамент за доставка на интернет услуги за всички училища в страната, както и за оборудване на училищата и детските градини с хардуер и мултимедия за фронтално обучение.

Повече информация за новата възможност може да се намери на сайта на МОН.