На днешната дата, 10 юли, в село Смилян в Австро-Унгария, днешна Хърватия, се е родил Никола Тесла - човекът, който според някои ни повече, ни по-малко "изобретява XX век" и е "светията-покровител" на съвременното електричество.
Няма друга личност в историята на науката като Никола Тесла, която така да е завладяла въображението на своите съвременници, че и до днес е едва ли не митологичен герой.
Той без съмнение е един от пионерите в историята на електромагнитната технология. Като изобретател е бил много плодовит, с около 300 патента в поне 26 страни. Също толкова забележителен е бил и като личност - ексцентричен, притежаващ изключителна памет и причудливи навици.
Тези негови качества го правят любимец на поклонниците на теориите на конспирацията и на алтернативните научни хипотези. Много хора са убедени, че Никола Тесла е изобретил едва ли не почти всичко, а в епохата на интернет все повече сайтове с фалшиви истории раздухват Тесла манията и трупат многобройни митове .
Открил е променливия ток, безжичното предаване на енергия, за първи път е разработил принципите на дистанционното управление, основата на лечението с високочестотен ток, конструирал е трансформатора и първият електрически часовник и много още неща - има повече от триста патента за изобретения в различни страни. Той е изобретил радиото преди Маркони и Попов, получил е трифазен ток преди Доливо-Доброволски. Цялата съвременна електроенергетика би била невъзможна без неговите открития.

Никой не оспорва, че Никола Тесла е бил велик инженер. Никола Тесла е гений на електротехниката, но най-вече е гений на PR-а. Нека да стане ясно, че Тесла, макар влиятелен изобретател, той не е учен. Основните закони на физиката на електричеството са открити не от него, а от Фарадей, Максуел, Херц, Ом и други. Просто Тесла успява да приложи на практика тези закони.

Какво не знаем обаче за него?

Тесла е бил природозащитник
Изобретателят много се е тревожил за това, как бързо човечеството изчерпва природните ресурси на Земята и е бил привърженик на употребата на възобновяеми източници. Той изследвал методи за използване на естествената енергия от земята и небето, за да се сведе до минимум човешкото въздействие от употребата на горива. Тесла дори е създал изкуствена мълния в собствената си лаборатория.
Бил е хуманист
Като хуманист, Тесла вярвал в подобряване на качеството на човешкия живот, но не и във финансовите печалби. И затова, въпреки многобройните си изобретения и принос към обществото, умира беден.
Мислил е за безжичен интернет... през 1901 г.
Ученият е имал отлично въображение, но за жалост не е въвел всичките си идеи в практиката. При разработването на трансатлантическото радио, той представил и система за събиране на информация, която се кодира и излъчва информация за преносими устройства - това, което имаме сега като мобилен интернет на нашите телефони.
Имал е забележителна памет
Смята се, че Никола Тесла е имал уникална за човека памет. Той е можел да си спомни цели книги и изображения в големи подробности. За жалост, според неговите биографи, поради тези си памет и въображение, като дете е бил преследван от кошмарите си и наяве.
Страдал от обсесивно-компулсивно разстройство и безсъние
Тесла твърдят, че се нуждаел само от два часа сън на денонощие. Същевременно е бил обсебен от числа като 3 и 18 (кратно на 3). Ненавиждал е кръгли предмети или някой да докосва косата му.
Едисон и Тесла не са били врагове
Макар според познатите ни слухове Едисон и Тесла да са били върли противници един на друг, постоянно надпреварващи се в сферата на изобретенията в действителност те си сътрудничат в разработването на постоянния ток. По-точно описание на връзката им е нещо като "бизнес конкуренти."
Тесла помагал на Марк Твен
Марк Твен е очарован от науката и научните изследвания. Той става близък приятел на Никола Тесла и двамата прекарват много време заедно в лабораторията на Тесла. Твен патентова три изобретения, като едното от тях е заместител на тирантите, а другото – историческа игра с любопитни факти. Най-голям търговски успех има самозалепващият се албум за изрезки (изрезките само трябвало да се намокрят преди да се залепят).
Мечтаел е за свят без войни
По време на Втората световна война, Тесла е твърдял, че е изобретил мощен "лъч на смъртта", който би могъл да разруши атакуващи самолети. Той е предложил система от лъчеви оръжия за защита на границите на САЩ и други европейски нации, като твърдял, че това изобретение може да сложи край на войните по света.

Източник: по текстове от Iflscience.