14 октомври – Световен ден на стандартизацията На този ден се почитат усилията на хилядите експерти по света, които изграждат сътрудничеството си в рамките на IEC, ISO, ITU за разработването на международни стандарти.
По същество стандартите обединяват мненията на световните експерти в различни индустрии, като основната цел е да бъде улеснена търговията, разпространението на знания, технологичния напредък и иновации.
По повод празника всяка година ръководителите на трите международни организации подписват обръщение, очертаващо посоката на развитие. Посланието е насочено към икономическата промяна, гаранция на основата на международните стандарти, очертаващи резултата на хармонизиране на добрите световни практики.
Днес ролята на международните стандарти е от изключително значение. Те са инструмент за положителната промяна, създавайки общодостъпни пазари и подходяща бизнес среда. В полезрението на стандартизацията в съвременните условия влизат вече климатичните промени и опазването на околната среда. Тази година мотото е: „Да спасим планетата с помощта на стандартите“.
За работа по стандарти в България се говори от 1932 г. Няколко години по-късно, през 1938 г. е учреден Институт по норми. След Втората световна война се публикуват и първите материали с печат БДС (Български държавен стандарт). България става член на международните организации по стандартизация през 50-те години на миналия век. Следват още няколко трансформации през годините.
През 1999 г. е създадена Държавна агенция по стандартизация и метрология, а през 2005 г. с нов закон е създаден Български институт за стандартизация.
Негови основни цели са подпомагането на националната икономика, хармонизирането на националните стандарти с европейските и международните, премахване на техническите бариери пред търговията, подпомагане и подобряване качеството на живота и здравето на хората, безопасни условия на труд, опазване на околната среда и др.