На 18 август 1999 г. между Агенцията за приватизация и Работническо-мениджърското дружество „Арсенал-2000” се сключва договор за приватизация на „Арсенал” ЕАД, според който 34% са държавна квота. Впоследствие държавните акции са изкупени и дружеството става самостоятелно и независимо. След приватизацията то непрекъснато разширява и модернизира дейността си – активите му нарастват 4 пъти, капиталът – близо 50 пъти, а продажбите – 5 пъти.

Евроатлантическата ориентация

Предприятието проявява бърза адаптация към новите пазарни условия и преориентиране към структурите на НАТО и Европейския съюз. Усвояват се оръжейни системи по натовски стандартис предмет на дейност: - Леене, коване, студено и горещо щамповане, механична обработка; - Производство и търговия с технологично и нестандартно оборудване, свръхтвърди материали и инструменти, леко стрелково и артилерийско въоръжение, комплектация към изделията, боеприпаси, капсули, барути, заряди, пиротехнически изделия; - Инженерингова дейност.
Видоизменени са традиционните автомати, някои от които са предназначени специално за службите за бързо реагиране, за борба с безредиците и организираната престъпност. За такива цели са създадени и звуково-светлинни ръчни гранати. Стрелковото оръжие е с калибър, съответстващ на стандартите на НАТО.

Пистолет „Арсенал компакт“, 2007

Автомат „Арсенал“

Внедрени са и нови високопроизводителни машини и технологии; модернизирани са и са изградени нови съоръжения, участъци, цехове и др.
Системата за управление на качеството, която обхваща всички дейности и процеси в „Арсенал“ АД, е сертифицирана в съответствие с изискванията наISO 9001:2008 – за гражданското производство,и AQAP 2110 – за специалното производство.
С марката „Арсенал“

От 1999 г. всички оръжейни системи, произведени в „Арсенал“, са обект на интелектуална собственост и са регистрирани в Патентното ведомство на Република България. Те носят наименованието на дружеството и са познати с него в целия свят. Боеприпасите също носят арсеналската марка на десетка, оградена в два концентрични кръга.

В новия век

Компанията прекрачва в новия 21-ви век и в новото хилядолетие като самостоятелно развиващо се предприятие с широка и мащабна дейност –проектиране, разработване, дизайн, производство, разширяване на продуктовата гама, инженеринг и търговия.
Продукцията е в три профила: Специална продукция; Продукция за лов и спорт; Гражданска продукция.
Периодът 1999-2008 г. е времето на интензивно усвояване, разработване и редовно производство на нови продукти.През 2008 г. „Арсенал” АД завоюва златен медал от Пловдивския панаирза една от новостите в гражданската продукция– фреза ФУ-321Ас изнесен пулт и програмно управление.
Продуктовата листа, с евроатлантическа характеристика, е респектираща. Над 98% е предназначена за експорт. Фирмата има пазари в над 100 страни на всички континенти и все по-осезателно увеличава приходите си. В периода 2005-2010 г. тя е вече в регистрите за големи данъкоплатци и осигурители.

Сдружението „Българска отбранителна индустрия“ – СБОИ


Срещата с Жан Пайе, 2016 г.

Сдружението е основано през 2004 г. в „Арсенал“ АД от 12 водещи в отрасъла предприятия. Инж. Николай Ибушев е сред идеолозите на СБОИ и много години е негов съпредседател. „Арсенал“ е домакин на редица форуми на фирмите, членуващи в сдружението.
Изключителна по значимост е работната среща с Жан Пайе, председател на Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия на Европа – ADS, на която домакин през 2016 г. еинж. Ибушев, представителна СБОИ в ADS, включваща над 26 национални асоциации на отбранителната индустрия и над 40 фирми в цяла Европа. През 2020 г., когато от света си отива съпредседателят на СБОИ акад. Стефан Воденичаров, наименованието на сдружението е допълнено с неговото име – Сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“.

Експерти за Казанлък – началото

През 2008 г., след касирани местни избори и блокирана работа на Община Казанлък, директорът на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев обединява редица авторитетни казанлъчани, в т. ч. арсеналци, в непартийната формация „Експерти за Казанлък“, чийто наследник от 2019 г. е Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“. В Общинския съвет влизат реализирали се и доказали се хора, готови да работят за каузи. Те успяват да преобърнат модела на работа в Общинския съвет към принципност, диалог и конструктивност.

Време за експерти! Казанлък, 2008 г.

Вече 16 години общинските съветници от коалицията работят, без да получават полагащите им се възнаграждения. Даряват ги за общественополезни дейности – за здравни, детски и учебни заведения, за читалища и клубове, за паметници, храмове, паркове и празници в населените места, за талантливи спортисти и хора на изкуството.

Международната дейност

Първото самостоятелно участие на „Арсенал“ АД в международно изложение в периода е вDSEI, Лондон, през 2003 г. През с. г. дружеството участва и в изложениетоIDEX в Абу Даби.През следващите години фирмата се представя на редица изложения в различни краища на света. Само през 2007 и 2008 г. тя представя уникалната си продукция на 12 изложения, сред които са: LAAD 2007, Рио де Жанейро; EMO 2007, Хановер; MILIPOL 2007, Париж; DEFEXPO 2008, Ню Делхи; DSA 2008, Куала Лумпур; AAD 2008, Кейптаун.
Инж. Христо Ибушев – LAAD 2011, Рио де Жанейро
През 2011 г. „Арсенал“ с успех се представя на най-големите световни изложения: IDEF 2011, Истанбул; DSEI 2011, Лондон; GDA 2011, Кувейт; LAAD, 2011, Рио де Жанейро;IDEX 2011, Абу Даби.

2011 година – последната от най-трудните

Годината се помни като последната от периода на огромните усилия на ръководството и колектива за компенсиране на изоставането и преодоляване на трудности от най-различен характер. Оптимист при всякакви обстоятелства, първият ръководител на фирмата инж. Ибушев говори с надежда дори в най-тежките времена. Популярната му фраза „Ще държим кризата извън портала на „Арсенал!“ се оказва пророческа. Метаморфозите ѝ през следващите години връщат традиционното самочувствие на арсеналци.

Вътрешнофирмените събития

Производствената структура през 2011 г. включва 12 завода. Ново развитие получават функционалните направления, отдели и звена в дружеството. През с. г. работодателят и синдикатите в „Арсенал“ подписват Колективeн трудов договор – КТД, според който извънредният труд, придобитият трудов стаж и професионалният опит се заплащат по-високо, отколкото в страната.
Актуализирани са Правилникът за вътрешния трудов ред и Вътрешните правила за организация на работната заплата.
Започва да излиза фирменият вестник „Трибуна Арсенал“.
До северния портал е открит паркинг с денонощно видеонаблюдение – с капацитет за 160 леки автомобила.

Откриване на новия паркинг, 2011 г.

В Завод 4 в Мъглиж е откритнов корпус – за производство на ново изделие. Към онзи момент подобен мащабен обект не е откриван в страната от 15 години.Извършен е цялостен ремонт на стадион „Арсенал“. Промени по него са правени преди 20 години.Спортният комплекс посреща първите малки футболисти от Футболен клуб „Арсенал-2000“. Работниците и служителите получават първите ваучери за храна – на стойност 45 лв.Два пъти по-голям е броят на арсеналските специалисти – общински съветници.

Преломната 2012-а

Това е годината, в която започва безвъзвратното оздравяване на „Арсенал“.
Производството нараства, дружеството увеличава приходите си и за пръв път след 1989 г. излиза на положителен резултат.
Ще последват изключителни, невероятно силни години, в които надеждата е трансформиранав твърда убеденост за доброто бъдеще на „Арсенал“.
Мария Рашкова, автор във в. "Трибуна Арсенал"