1 декември - Свeтовен ден за борба против СПИН

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

Въпреки че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве.

По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2019 г. е 1,9 млн., а смъртните случаи са 690 000. Данните показват, че в световен мащаб близо 68% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В България 98% от хората с ХИВ/СПИН са включени на терапия.

В България от 1986 г. до края на 2020 г. са регистрирани общо 3467 лица с ХИВ инфекция. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от новоинфектираните жени. Запазва се тенденцията основният процент от новозаразените с ХИВ да са се инфектирали по сексуален път и доста по-нисък процент да са заразени при инжекционна употреба на наркотици.

През 2019 г. 24 801 лица са диагностицирани с ХИВ в 30 държави от ЕС / ЕИП. Най-високи нива на ХИВ инфекция са регистрирани в Малта (16,2), Латвия (15,4) и Естония (13,4), а най-ниската - в Словакия (1,9) и Словения (1,6).

По информация от МЗ