Закрито за журналисти и граждани ще е 7-мото заседание на Общинския съвет на Казанлък, което е в понеделник- 23-ти март от 9,30 в зала „Инфра“.
Товастава ясно от публикувана покана- дневен ред на заседанието на местния парламент.
Мотивът за този ход на ръководството на Съвета е усложнената епидемиологична обстановка в страната.

На вниманието на общинските съветници ще са 41 въпроса, свързани с приемането на: годишни доклади, решения за продажби, отдаване под наем, ликвидиране на съсобственост, приемането на отчети и стратегии, свързани с различни НПО-та и отделни уязвими групи.

Сред по- важните въпроси, предложени за дебати и решения от страна на 37-те общински съветника са: доклад от кмета на община Казанлък Галина Стоянова с проект за решение, относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 година, проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и приемане на такава за 2020 година, както и проект за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска транспортна схема и от междуселищната транспортна схема.
Същината на предлаганата промяна е в намаляване на броя на курсовете на автобусите по всички линии от градския и междуградския транспорт, заради намален пътникопоток, в резултат на създалата се ситуация, свързана с усложнената епидемиологична обстановка в страната.

На вниманието на съветниците ще е и Годишния доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.
Старейшините трябва да се произнесат и по проект за възлагане управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък.

Сред важните въпроси за дебат и решения е и кметското поредно предложение за продажба на имота на община Казанлък в Равда- бивш пионерски лагер. Теренът излиза на публична продажба чрез търг, след като казусът бе отнесен до ВАС, а впоследствие с Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС.,Касационната жалба за продажбата без разглеждане. Това стана след решения на мнозинството от групите в Общинския съвет, които оттеглиха Касационната жалба, станала повод да се прекрати производството.
Поредният опит за продажба на терена в Равда се предлага да започне от начална тръжна цена от 1 млн. 82 хиляди 206 лева, за терен от близо 6 декара.

На заседанието ще се разглежда и Отчетът за 2019 за изпълнение дейностите по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух.

Решението на председателя на Общинския съвет в Казанлък Николай Златанов за провеждане на закрито от граждани и журналисти заседание с мотив „усложнена епидемиологична обстановка“, е без прецедент в новата история на местната власт в община Казанлък.