Съветници от БСП  със сигнал за незаконосъобразни решения на Съвета

Сигнал до Областния управител и до Районна прокуратура в Казанлък внесоха общинските съветници от БСП.
Той е за незаконосъобразното заседание на местния парламент в Казанлък, проведено на 22 април т.година.
То бе свикано като извънредно, с 33 точки дневен ред, като 25 от тях - продажби на общинска собственост.

Още тогава съветниците на Левицата напуснаха заседанието с мотива, че то се провежда незаконосъобразно, тъй като е свикано в нарушение на Правилника за работа на Общинския съвет и обявиха, че взетите решения за продажби на 25 имоти могат също да бъдат съдебно атакуеми.


Като „партийно и предизборно действие“ определи внесения Сигнал до Прокуратрата и Областната управа предсдатиелят на Общинския съвет в Казанлък Николай Златанов.
Като юрист Златанов определи действията на колегите си от БСП като „смешни“ и „несъстоятелни.
Мотивът му е, че всички решеиня на общинския съвет се изпращат за надзор по отношение на законосъобразност именно в Прокуратурата и Областната управа. В 14 дневен срок, след получаването на решенията тези две институции се произнасят по отношение на законосъобразността на взетите от Общинския съвет решения.
При налачие на правен конфликт те се изпращат в съда.


В момента текат тези законосъобразни срокове.