Процедурата по избор на обществен посредник на община Казанлък ще стартира, ако общинските съветници гласуват предложението на председателя Николай Златанов за това на предстоящата сесия на 26 април. Настоящият общински омбудсман Гинка Щерева бе избрана с решение на ОбС от 30 юли 2013 г. и, тъй като мандатът й е със срок от 5 години, то законодателният орган стартира процедурата за следващия избор. Тя започва със сформиране на Временна комисия за подбор на кандидатите за обществен посредник, включваща петима общински съветници, двама представители от сдружения или фондации, двама представители на местните медии. Предложенията за членове на Временната комисия се внасят до председателя на ОбС в срок от 14 дни от приемане на решението.

Според докладната на председателя Златанов процедурата по избор на обществен посредник се открива с решение на Общинския съвет и се провежда в едномесечен срок от обявяването му.

Гинка Щерева е вторият обществен посредник на община Казанлък след Катя Киликчиева, която пък бе дългогодишен секретар на Общината.

На снимката: Настоящият обществен посредник на община Казанлък Гинка Щерева