Съдът счете за незакосъобразни текстове в казанлъшката наредба за рекламата


По протест на Районна прокуратура – Казанлък, бяха отменени разпоредби от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Казанлък. Наредбата е приета от Общински съвет- Казанлък. Районната прокуратура в града на розите обаче оспори текстове от нея, с които са въведени ограничения в издаването на разрешение и реда за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху недвижими имоти на територията на общината, които разпоредби противоречат на нормативен акт с по-висока степен. Двата протестирани от Прокуратурата текста са в противоречие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като предвидените в тях изисквания към гражданите създават ограничения и се въвеждат тежести при административното регулиране.


С Решение на Административен съд-Стара Загора, по протеста на Районна прокуратура – Казанлък, бяха отменени разпоредби от посочената Наредба, регламентиращи по незаконосъобразен начин рекламната и информационна дейност.Съдът е счел, че протестираните разпоредби са приети в противоречие с материалния закон и за това ги е отменил като незаконосъобразни, съобщава пресцентърът на Апелативна прокуратура-Пловдив.


Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния Административен съд.