Анна Кожухарова освобождава мястото за Генчо Генчев

С Решение на Общинската избирателна комисия в Казанлък от 1 март 2021 година предсрочно се прекратяват правомощията на общинската съветничка от ПП ГЕРБ Анна Кожухарова и се обявява за избран на нейното място следващия в същата листа – Генчо Генчев.

На предстоящата сесия на Общинския съвет в Казанлък, която ще се проведе онлайн на 25 март – Благовещение, предстои да се вземе решение за рокади в постоянните комисии. Съгласно правилника за работа на местния парламент всеки общински съветник трябва да членува в поне една комисия и не в повече от три.

Генчо Генчев, който има икономическо образование, е предложен за член на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт - на мястото на Анна Кожухарова, и заместник-председател на ПК по икономика, бюджет и финанси – на мястото на Мария Цонева. Мария Цонева става член на тази комисия - на мястото на Стефан Стефанов, и председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания - място, което до края на м. февруари 2021 година се заемаше от Анна Кожухарова.

Стефан Стефанов пък отива в ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт – на мястото на Аксения Тилева. Аксения Тилева става член на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

Предстои промените да бъдат гласувани на 21-вото заседание на местния парламент в Казанлък.