Близо 1000 родители са се подписали по повод свалянето на охраната от физически лица в ОДК „Св. Иван Рилски“, съобщи днес общинският съветник от „БСП-Лява България“ Николай Терзиев. В тази връзка той е отправил питане към кмета на община Казанлък, което повтори на днешната сесия на Общинския съвет. Николай Терзиев акцентира върху големия брой деца, посещаващи детския комплекс, предимно във вечерните часове и липсата на достатъчно осветление в пространството около комплекса, което определено притеснявало родителите.


Бюджетът на детския комплекс е 162 981 лева, но още през месец септември е станало ясно, че е направен преразход от близо 30 000 лева и средствата няма да стигнат за заплати и необходимите осигуровки на работещите там, съобщи днес кметът Галина Стоянова. Затова е било необходимо да се предприемат мерки, като директорката на ОДК „Св. Иван Рилски“ е поела ангажимент служители на комплекса да дават дежурства по определен график, така че физическа охрана все пак да има в сградата.


ОДК „Св. Иван Рилски“ е включен в процедурата на Община Казанлък за осигуряване на физическа охрана от 9 януари 2017 година, в сградата има и СОТ. Дотогава остава ангажимент на директорката на комплекса да организира охраната на децата, за да няма никакви притеснения при провеждането на извънучебните занятия. Според кмета Стоянова, в ОДК са правени необмислени и нецелесъобразни разходи, натрупан е голям преразход и тези средства ще бъдат поети от общинския бюджет.