Прокуратурата прекрати преписка по общинска наредба

Окръжна прокуратура-Стара Загора прекрати преписката, свързана с Наредбата на Общинския съвет в Казанлък за движението на превозните средства на територията на община Казанлък. Преписката е образувана, за да се провери законосъобразността на документа, приет от Общинския съвет относно движението на пътни превозни средства с животинска тяга и бавнодвижещи се пътни превозни средства, от чл. 7 до чл. 12 на нормативния акт. Съгласно резолюция на Константин Тачев, прокурор в Окръжна прокуратура, разпоредбите в тази част от Наредба № 30 не противоречат на нормативни актове от по-висока степен и поради това липсва основание за оспорване. „Предвид изложеното, считам, че не са налице основания за предприемане на последващи действия по реда на надзора и с настоящата резолюция прекратявам преписка № 6698/2019 година по описа на Окръжна прокуратура-Стара Загора“, гласи заключението на прокурор Тачев.

Съгласно приетите текстове в Наредба 30, които са били предмет на прокурорската проверка, всички ППС с животинска тяга подлежат на задължителна регистрация - в кметството на населеното място по местоживеене на собственика, като се описва точно как, къде и в какъв срок става тази регистрация. Посочва се още, че пътните превозни средства с животинска тяга се допускат за движение, след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и са изпълнени изискванията да не замърсяват уличните платна. Движението става по посочени в документа улици в град Казанлък. Изисква се бавнодвижещите се превозни средства да преминават по маршрут, посочен от кмета на общината. Забранява се движението на нерегистрирани ППС с животинска тяга по улиците на населените места в община Казанлък и общинската и републиканска пътна мрежа в общината. В Наредбата се забранява още движението на превозни средства с животинска тяга без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на Казанлък и населените места в общината, както и по общинските и републиканските пътища.