Прогнозата се сбъдна! Официално: 7 партии в новия Общински състав. Мандатите без изненади ОИК Казанлък определи официално и окончателно броя на мандатите по партии и коалиции за 37 местния Общински съвет. Мандатите са разпределени на база подадени действителни гласове и брой за съответните партии. За кметове изборът е мажоритарен, но за общински съветници става по пропорционалната избирателна система и мандатите се разпределят по метода Хеър-Ниймаер. Методът е известен още и като „метод на най- големия остаттък“. Ето как изглежда крайното решение за мандати по този метод на ОИК.
Съгласно него в новия Общински съвет на Казанлък ще има представители на 7 партии и коалиции. Средно между 624 и 650 гласа са били нужни за един съветнически мандат за настоящия състав на Общинския съвет, според изчисленията.

С най- много мандати в местния парламент ще са партия ГЕРБ- 16, при досегашни 15 съветника. Получените действителни гласове с за листата на ГЕРБ са 10 217.

Експерти за Казанлък – 6 мандата за 3 880 гласа / при досегашни също 6 мандата/

БСП – 5 мандата за 3 406 гласа, при досегашни 6 мандата .

ДПС- 3 мандата за 2104 гласа, при досегашни 2 мандата

Български демократичен център / Лидер/ - 3 мандата за 20 85 гласа при досегашни 2 мандата

Реформаторски блок – 2 мандата за 1 113 гласа. В досегашния Общински съвет тази формация беше без свои представители.

България без цензура – 2 мандата за 1 074 гласа, при досегашни също 2 мандата .

Утре ще са ясни и имената на конкретните съветници по партийни листи, които влизат в новия състав на Общинския съвет в Казанлък, както и как се променят първоначалните подредби на самите листи, на база подадените преференциални гласове за отделните кандидати.
За тези, които се интересуват, малко повече за това какво представлява и как работи Методът Хеър-Ниймайер (Hare-Niemeyer method).
Той е един от начините за разпределяне на местата между политическите партии по пропорционалната избирателна система.
Има различни методи за изчисляване на квотата, у нас се използва квотата на Хеър, която се изчислява като се раздели общия брой на получените гласове (S) на броя на местата или мандатите (M), които следва да бъдат разпределени: ако получената квота не е цяло число, се закръгля към най-близкото по-голямо цяло число. Броят на гласовете, получени за всяка партия, коалиция или независим кандидат, се разделя на този квота (Q). При делението се получава цяло число и остатък. Тези от участниците, чиито действителни гласове са повече от квотата Q, получават предварителни мандати (места), колкото е полученото цяло число. Незаетите места се разпределят като първа получава допълнителен мандат партията с най-голям остатък, после партията със следващия по големина остатък и т. н. до изчерпване на неразпределените мандати. Затова методът се нарича и метод на най-големия остатък.