Да се открие процедура за приватизация на общински нежилищен обект на ул. „Старозагорска” 40, предлага Община Казанлък на общинските съветници. Предложението бе внесено за разглеждане в две постоянни комисии - по икономика, бюджет и финанси и по приватизация и разпореждане с общинска собственост. Имотът е с обща площ 9678 кв.м, ведно с построените в него 16 сгради.

Това е известната на казанлъчани ТПК „Бузлуджа” или още картонажния цех в града. Дейността на предприятието като кооперация отдавна е прекратена, след това обектът или части от него са отдавани под наем. Според администрацията, има интерес от потенциален инвеститор. Тъй като в случая се налага прилагане на закона за приватизация, процедурата до реалното обявяване на имота на търг ще продължи поне 6 месеца. Това на практика означава предлагането му за продажба към месец октомври т.г.

Другият обект, предложен за продажба, който бе представен за разглеждане от двете постоянни комисии в Общинския съвет, е известната в недалечното минало дискотека „Стар”. Имотът се намира на бул. „Никола Петков” 37А. Предложението е да се проведе публичен търг с явно наддаване за неговата продажба с начална тръжна цена от 200 500 лева без ДДС. През миналата година дискотека „Стар” бе сложена отново на тезгяха, но тогава нямаше кандидати за нея. Цената бе с около 18 хиляди лева повече. Към момента има заявен интерес към обекта.