Продават лагера в Равда за 1.8 млн. лева, начална тръжна цена

Да бъде продаден имотът, собственост на Община Казанлък, в с. Равда, решиха днес общинските съветници по време на своето редовно заседание. Поземленият имот е с площ 5660 кв. м и се намира в кв. 33 на с. Равда, община Несебър. Първоначално предложената цена за имота бе 1.511 млн. лева, но по предложение на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост началната тръжна цена бе вдигната на 1.8 млн. лева, което бе и одобрено от 27 общински съветници, четирима гласуваха против.
18 поземлени имота в землището на Казанлъшки минерални бани също бяха одобрени за продажба чрез публичен търг. Съветниците решиха също три микроязовира, по един в землищата на Дунавци, Средногоро и Крън, да бъдат предоставени на общинска концесия.