Принудително преместване на автомобил без знанието на неговия собственик ще се извършва освен при паркиране на места, където изрично е обозначено с неподвижен пътен знак, че в зоната действа „паяк”, но и в случаите, когато автомобилът създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Това предвиждат промените в Наредба 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.


С предложените промени в наредбата, които бяха предоставени за разглеждане в постоянните комисии на Общинския съвет, администрацията цели да се подобри организацията на движение в града, както и да се решат проблемите с паркирането.


В чл. 4 на Наредба 4 се предлага текст, в който изрично се упоменават местата, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства. По-съществените сред тях са пешеходните пътеки и велосипедните алеи, пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, на платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входове на жилищни сгради и гаражи, на места за хора с увреждания, пред входовете и прилежащите тротоари на детски заведения и училища, когато превозното средство създава опасност или е пречка за движението на останалите участници.


Във всички случаи, когато престояващото или паркираното превозно средство прави невъзможно движението на останалите участници в пътния поток или пък по някакъв начин застрашава преминаването им, длъжностните лица от Звеното за контрол, определени със Заповед на кмета на община Казанлък, могат да извършат или да наредят принудително преместване на автомобила без знанието на собственика. Разходите са за негова сметка, а превозното средство се задържа до заплащане на тези разходи и таксата за отговорно пазене.


Предложенията за изменение на наредбата касаят още процедурата по издаване на пропуски в екозоната и за паркиране на автомобили на хора с увреждания.


Промените в Наредба 4 предстои да се гласуват на последното за тази година заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 29 декември.