Паметници на Енинския апостол и на Бай Ганьо на магарето ще издигат в Енина


Изграждането на два паметника за символи на българската история и култура ще финансира в родното си село Енина меценът и бизнесмен Добромир Гущеров.

Кметът на селото Веселин Андреев е депозирал докладна до Общинския съвет на Казанлък и до кмета на общината Галина Стоянова, придружена с подписка от 62-ма видни енинци, в която се иска разрешение за изграждането на два паметника, на различни места в селото.


Единият паметник е на Енинския апостол – най- известният и най- стар български ръкопис от 11 век, открит по нашите земи. Енинският апостол е и най- старият книжовен, кирилски паметник. Вторият паметник, който енинци искат за селото си е на друг национален символ, известен в света- бай Ганьо. В исканото предложение той ще е на магаре.

Двата паметника, според внесените в местния парламент на Казанлък книжа, ще се разположат на две важни за Енина и гостите на селото места: паметникът на Енинския апостол - в центъра на селото, а на бай Ганьо на магарето -на мястото на някогашното кафене в известната по онова време Черда Махала, където са се събирали енинските политикани и видни чорбаджии.

Паметникът на Енинския апостол ще е около 4 тона, изграден изцяло от мрамор и ще изобразява Свети Кирил с Ениския апостол в ръка. Вторият паметник – на бай Ганьо на магарето, ще е е още по-тежък- близо 6 тона и ще е висок почти 3 метра, от които близо 1,20 метра бетонов постамент.

Изграждането на паметник на бай Ганьо в Енина е стара мечта на местните жители, споделяна ревностно назад в годините и от виден местен ексбанкер, заради факта, че прототипът на бай Ганьо е бил местният розотърговец Ганьо Сомов.

Поводът и вдъхновение за изграждането на паметника на бай Гань местните жители са почерпили от литературната история: през тази година се навършват 120 години от написването на първия фейлетон за Бай Ганьо от Алеко Константинов.

По исканията на енинци предстои да се произнесе Общинският съвет на Казанлък, на заседанието си на 9-ти юли.

Двата благотворителни жеста със следа във времето за Енина, от страна на бизнесмена Добромир Гущеров, не са първите. В годините назад той е финансирал изграждането на скулпторите на друг местен символ -Яна Козарката, поставени на входовете на селото, подпомогнал е възстановяването на параклиса на Света Петка Българска, както и на емблематичната Часовникова кула в центъра на село Енина.