Отделиха пари за маломерните и слети паралелки в общината

16 734 лева и 80 стотинки ще бъдат заделени от бюджета на община Казанлък тази годиан за дофинансирането на 66 ученика, обучаващи се в маломерни и слети паралелки в три общински училища в селата Бузовград, Шипка и Шейново. Това реши днес Общинския съвет на Казанлък. Дофинансирането се налага за покриване на изискуемите стандарти и издръжката на учениците в такива паралелки, които за настоящата учебна година с Решение на Министресикя съвет е определена на 1 4 94 лева за един ученик. С друго свое решение от днес съветниците одобриха и удължаването на "часа за засилен родителски контрол". Приета бе и нова Наредба №16 за незаконните строежи и постройки.