Бюджет 2019 година е в размер на 58 618 958 лева и е с над 8 милиона лева повече спрямо общинския бюджет за предходната 2018 година, който е бил в размер на 50 486 591 лева. Общинският съвет на Казанлък прие на първо четене Бюджета на Община Казанлък за 2019 година на редовно заседание на 28 януари 2019-а. Най-важният финансов документ на Общината бе подкрепен от 28 общински съветници, въздържали се нямаше. За бюджета гласуваха съветниците от ПП ГЕРБ, "Експерти за Казанлък", "БДЦ - ДПС", "ББЦ - РФ". Гласовете против бяха на "БСП-Лява България".

Кметът Галина Стоянова представи в резюме основните акценти във финансовия документ, както подчерта, че местните приходи са в размер на над 15 млн. лева и увеличението при тях е за сметка на увеличените наеми от земя, общински имоти и туристически услуги от ИМ „Искра”, като не се предвижда увеличение на местните данъци и такси. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е над 32,427 млн. лева, а преходният остатък от 2018 година е общо над 2 млн. лева.

За да не се променят задълженията на физическите и юридическите лица за такса-смет дейността ще бъде дофинансирана с близо 550 хил. лева, уточни още кметът. Тя каза, че увеличение на работните заплати ще има във всички общински дейности. Средната брутна работна заплата в общинска администрация ще бъде 916 лева, а в културните институти – 890 лева, като за отделните културни институти в средната брутна работна заплата има известни разлики. Фокус ще бъде поставен върху подновяване на тротоарите, върху велоалеите. Най-голямата инвестиция ще бъде в две големи улици - „Олимпиада” и „Толиати”, които са с голяма ширина и като обходни, могат да поемат натоварения автомобилен трафик. Една от големите цели е подмяната на градския транспорт с нови спирки и електробуси с въвеждане на Интегриран градски транспорт. Следващата цел, свързана със сигурността на населението, е да се постави видеонаблюдение на източния вход на Казанлък, като се включи кв. „Кармен”.

Кметът акцентира още върху комплекса „Светът на траките” като атрактивна туристическа дестинация, върху Дневния център за хора с увреждания, върху имотите в град Несебър и в село Равда и други важни обекти, които предстоят да бъдат решени през 2019 година и които са включени във финансовата рамка за тази година.

Според председателя на групата съветници на ГЕРБ Мария Цонева Бюджет ’2019 e най-големият по размер от всички предлагани досега, но той е разумно прогнозиран и за отбелязване е, че за поредна година е разчетен без да се увеличават местните данъци и такси. „Този бюджет ние бихме нарекли социално отговорен. Защото в него се предвижда продължаване на инвестициите в социално значимите сфери като здравеопазване, образование, социална инфраструктура, култура”, подчерта тя. Цонева посочи някои от обектите, които предстоят да се реализират, сред които обновлението на "ДКЦ - Поликлиника”, детска градина „Славейче”, изграждането на Дневния център за възрастни с деменция и други дейности, подобряващи условията за живот на хората от различни възрастови групи и социални слоеве, както и реализацията на проекти с дълготраен ефект напред във времето.

Според съветника от „БСП-Лява България” Пламен Караджов Казанлък се стопява с всяка изминала година и по думите му в този бюджет „няма нито дума за преодоляване на този отрицателен прираст”. „Ние от БСП ще направим предложение за безплатни детски градини и ясли, за еднократни помощи при раждане на дете при ясни критерии за това, за стипендии на медицински сестри и други”, каза още съветникът от БСП и добави, че "те подкрепят инвестиции в инфраструктурата, но кога ще станат качествени?".

Демографският въпрос, повдигнат от Пламен Караджов, нагорещи атмосферата в заседателната зала. Общинският съветник от ГЕРБ Галин Иванов риторично попита от трибуната: ”Ние знаем какво става, когато БСП дойде на власт? И как БСП ще се справи с демографската криза?!”

Последваха изказвания на съветниците Моника Динева и Теодора Иванова от „БСП-Лява България”, на Мария Цонева, Радиана Стефанова, Иван Катанов и Иван Гитев от ГЕРБ. Краят на дискусията бе сложен от съветника от "БДЦ - ДПС" Джамал Папарланов, който заяви: "Ние ще подкрепим бюджета и дали е хубав, или лош, хората ще кажат през есента по това колко съветници ще има в Общинския съвет”. И предложи прекратяване на дебатите. С това бе сложена точка на местните парламентарни спорове, а Бюджет '2019 бе приет на първо четене.

На 4 февруари 2019 година бе насрочено неговото второ четене.