Нови работни заплати на кметовете на населени места, предлага администрацията на общинските съветници за вземане на решение, съобразно две постановления на Министерски съвет – от 14 април 2018 година и неговото изменение от 10 януари 2019 година.

Работните заплати на кметовете на населени места в община Казанлък са разделени в три категории, съобразно броя на жителите. Така най-високият размер е 1210 лева на кметовете на град Крън и село Копринка, в които населението е над 2500 души. След тях се нареждат кметовете, които управляват населени места с жители от 501 до 2500 жители. Това са кметовете, на селата Енина, Бузовград, Шейново, Овощник, Хаджи Димитрово, град Шипка, селата Горно Черковище, Розово, Ръжена, Кънчево, Черганово, Долно Изворово, Дунавци и Ясеново. Те ще вземат заплати 1150 лева. С най-малобройно население, под 500 жители, са Средногорово, Горно Изворово и Голямо Дряново. Заплатите на техните кметове са определени на 910 лева.

Предстои Общинският съвет да вземе решение по така предложените размери на работни заплати. Водещата комисия по тази точка от дневния ред – Комисията по икономика, бюджет и финанси подкрепя проекта за решение.