Двайсет лева да стане казанлъшката скоба при принудително задържане на неправилно паркирани автомобили в границите на зоните за платено паркиране, а „паякът“ за принудително преместване - 50 лева. Когато преместването се преустанови на място- сумата ще е наполовина- 25 лева. Отговорното пазене на преместено превозно средство да бъде по 1 лев на час с ДДС, считано от момента на уведомяване на Районно управление „ Полиция“- Казанлък. Това предвиждат финални текстове в раздел „Други санкции“ на предстоящата за гласуване в Общинския съвет Наредба №4.


Според запознати идеята на общинарите е Наредбата да бъде гледана в две четения на едно заседание, като влезе в сила от 1-ви март. За проекто Наредбата съобщиха от Пресцентъра на общината миналата седмица, като уточниха, че тя е предоставена за обществено обсъждане от гражданите на сайта на общината.
До момента поне няма подадени сигнали от заинтересовани за евентуални промени или предложения по отношение на предложените текстове. Но типично като всяка българска работа със сигурност и тази ще е „постфактум“ и ще ни „убива“ след като като проектът за наредба се превърне в официален законов нормативен акт на общината, който всички граждани трябва да изпълняват. Част от уреждащите се с тази проекто наредба отношения и регламентации за паркирането са обект в момента на друга общинска Наредба - №3.
В новия проект на Наредба 4 се слага край на далаверата за паркиране по тротоари или безразборното поставяне на метални гаражи и други различни навеси, с цел съхранение на автомобила. Забранява се ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления за паркиране на превозни средства /ППС/ по улиците, тротоарите и междублоковите пространства, без разрешение на Общината.


Ако новите текстове бъдат приети без промени от съветниците, то спира далаверата за паркиращи в зелени площи пред и около жилищните блокове. С други текстове се забранява и паркирането пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни зони, когато се затруднява движението на пешеходците. Ще се санкционира и паркиране около съдовете за смет, ако автомобилът е спрян така, че възпрепятства сметосъбирането. Подобна забрана се предлага и за паркиране около противопожарните кранове.
С новата проекто наредба ще се забрани домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета над 750 кг., строителни машини и техника по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на общината. Гледка, която в никакъв случай не е изключение, особено в почивни дни.
Няма да може вече да се използват като безплатни места за домуване на повредени или изоставени, забравени или излишни автомобили, катастрофирали или спрени от движение, на местата, разрешение за престой и паркиране.
При всички такива случаи общински служители от специалното звено ще налагат глоби, като санкциите варират в широки граници- от 20 лева до 500 лева за различни видове нарушения. Масовите глоби обаче са в размер между 50 и 150 лева.
За паркиране в паркове, градини, детски площадки и пешеходни зони, или на тротоари, глобите са от 50 до 150 лева.
С новата проекто наредба се регламентира и специален режим и права на паркиране и престой за хора с увреждания, като освен купища документи, с които те ще трябва да удостоверяват това, за да получат облекчен режим на паркиране, следва да имат и изрядни финансови отношение с общината, като представят и бележка за липса на задължения към местния бюджет.
Проекто наредбата отрежда и специален режим и права за паркиране на служебни автомобили, автомобили на няколко институции, сред които на електроразпределително дружество, В и К, кабелни оператори и други.
Обознавачават се и се определят и две специални зони: Пешеходна зона- Екозона и зона Централна градска част.
Собствениците или ползватели на МПС, с адресна регистрация в обхвата на зоните ще имат право да паркират в тези зони, на основание издаден пропуск за „платено преференциално паркиране“.
Пропускът може да бъде със срок до една година, като предоставеното с него право на паркиране се ползва за едно МПС на жилище, независимо от броя на семействата, живеещи в него и броя на автомобилите, които притежават. В новата проекто наредба се запазват сумите за почасово плащане на паркомат.
За паркиране чрез SMS се предвижа час престой срещу 1,20 лева. Правото на подобно паркиране ще важи за от час до максимум 3 часа.


Пълният текст на проекто наредбата е публикуван в официалния сайт на община Казанлък. Утре предстои проекто документа да се обсъжда на заседание на съветниците от Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктурата, строителството и транспорта. Проекто документът ще се гледа и в още няколко стратегически комисии. До края на този месец той трябва да бъде приет от Общинския съвет. Вече тече и двуседмичният срок за общественото обсъждане.
Заинтересованите граждани с възражения имат броени дни да внесат предложения или съображения по текстовете или да отправят писмени предложения до общинска администрация или Общинския съвет. Предложенията им може да бъдат депозирани и пред общинските съветници.