Дневна детска ясла N 8 „Васил Левски”, намираща се в едноименния казанлъшки квартал, да бъде ремонтирана по проект „Красива България”, предлага общинска администрация. До 6 февруари е срокът, в който Община Казанлък може да кандидатства с проект по мярката „Подобряване на социалната инфраструктура” за ремонт и реновиране на детското заведение.

Общата стойност на проекта е до 180 хиляди лева с ДДС, като 50% от тях – 90 хиляди лева, е съфинансирането, което трябва да се осигури от общинския бюджет.

Предложението на общинска администрация влезе за разглеждане и становище в постоянните комисии на Общинския съвет, след което ще бъде предложено на заседание на местния парламент. Неговото последно свикване за тази година е в края на месец декември.