Утре, 31 януари, общинските съветници на Казанлък се събират за второ четене на Бюджета на Общината и Инвестиционната програма за 2018 година. Общинският бюджет за тази година е в размер на 50 486 591 лева. 29 560 693 лева от тях е субсидията за делегираните от държавата дейности. Приходите от местни дейности са 20 925 898 лева.

5 012 172 лева е размерът на средствата, с които ще се изпълнява Инвестиционната програма на Общината, която включва подобряване на инфраструктурата в града и населените места на територията на община Казанлък. За събития от културния и туристически календар са предвидени 238 хиляди лева, за реализиране на спортни събития са заложени 32 549 лева и още 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове в общината. 38 390 лева ще бъдат насочени към пенсионерските клубове и още 3500 лева за реализиране на събития от календарния им план.

Младежкият календар включва събития, които Общината ще подпомага с 30 хиляди лева. Толкова са и средствата, предвидени за подкрепа на даровити деца по общинската програма, насочена към талантливите малки казанлъчани. 20 хиляди лева по решение на Общинския съвет се заделят за финансиране на програма за младежи „Екопатрул”, целяща наемане на млади хора за грижа и опазване на общинската собственост.

На второ четене съветниците ще гласуват средства в размер на 15 000 лева за подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на община Казанлък. С 15 хиляди лева Общината ще подпомага и семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от държавата.

В бюджета за 2018 година са посочени и средствата за представителни разходи на кмета и на председателя на Общинския съвет. Лимитът на Кмета на община Казанлък за представителни цели е 22 590 лева, а на председателя на ОбС е два пъти по-малко – 11 295 лева.