40 000 лева да е общият бюджет на фондация "Чудомир" за настоящата година.

Такова е предложението на новоизбрания председател на УС на общинската фондация и председател на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания Борис Кърчев. Това свое предложение той внася като точка 7 в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет-Казанлък, насрочена за последния ден на март.

Кърчев внася предложение за приемане бюджета на фондацията и програма за нейната дейност за 2016 г. 40 000 лева общ бюджет - 20 000 лева собствени приходи и 20 000 лева субсидия от Община Казанлък, е направеният разчет на председателя на УС .
Съгласно приложените изчисления, разходите за провеждането на „Чудомирови празници ‘2016“ са 39 000 лева. Най-голямото перо е за „Комедийният хит на сезона“ – 15 400 лева, като тази година участват три гостуващи театъра със свои спектакли. След тях са разходите за отопление на залите, където се провеждат събитията от празничния календар – 6100 лв., за реклама, афиши и покани са предвидени 5000 лв., за съпътстващи събития – 4000 лв.

Концертите струват общо 4000 лв., конкурсите – 2500 лв., а представянето на книги и изложбите – по 1000 лв. Предвидени са и разходи за дейността на фондацията за тази година в размер на 1000 лв.
15 600 лева са заложени като собствени приходи от продажба на билети, даренията са в размер на 3 273,34 лв., налице e и преходен остатък от 1126,66 лв.
Съгласно предложението, което прави Борис Кърчев пред местния законодателен орган, досегашният председател Симеон Георгиев се задължава до 30 април т.г. да внесе в Общинския съвет Годишен финансов отчет на фондация „Чудомир“ и отчет за дейността на фондацията за 2015 г. В същия срок Годишен отчет за дейността на УС на фондацията за 2015 г. следва да внесе и Веселина Желева.


Фондация „Чудомир“ е учредена с Решение на ОбС-Казанлък през 1992 г. и нейната основна задача е популяризиране творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир, и организиране на празниците, посветени на този уникален български писател, художник, хуморист, краевед, живял и творил в Казанлък.