35 хиляди лева от общинския бюджет допълнително да бъдат осигурени за осветление на надлез „Катекс“, чийто ремонт започна. Това предлага кметът Галина Стоянова на вниманието на общинските съветници на предстоящото им заседание на 25 юни. Предложението е в точка първа от дневния ред и е свързано с изменение на бюджета и Инвестиционната програма на община Казанлък за 2020 година.

Предлага се още по проекта „Изграждане на ВиК-инфраструктура на територията на град Крън – eтап 1, подетап 2“ да се гласуват 12 000 лева за строителен надзор и 16 000 лева – за авторски надзор.

Предвижда се още компенсация от 103 хил. лева за транспортна услуга за превоз на пътници за допълнително изминат пробег по временните маршрутни разписания за периода на ремонт на надлез „Катекс“. Още 6000 лева изменение в бюджета се предлагат за авторски надзор на конструктивната част на проекта за комплекс "Светът на траките“.

Средствата по тези четири предложения в размер на 172 хил. лева могат бъдат компенсирани от бюджета на Общинско предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“, което поради пандемията и въведеното извънредно положение не е приготвяло и доставяло храна в периода от 13 март до 1 юни 2020 година.

В Инвестиционната програма се правят и други предложения, свързани с изпълнение на обект в село Голямо Дряново, с ремонта на здравната служба в Дунавци за нуждите на сдружение „Оптима“ и други.

Водещата Комисия по икономика, бюджет и финанси и Комисията по образование, младежки дейности и спорт подкрепят направените предложения.

Общо 13 точки ще гледат съветниците на 10-ото си за тази година заседание. Сесията не е обявена при закрити врата, както това беше в предходните месеци по време на извънредното положение и епидемичната обстановка у нас.