За нас този проект беше кауза, каза зам.-кметът на община Казанлък Лилия Цонкова по време на заключителна пресконференция по проекта „ Разкриване на резидентен тип социални услуги в Казанлък“. Проектът стартира 1 октомври 2014г. и приключва на 31 октомври 2015г. Стойността му е 558 хил. 558 лв. В рамките на проекта 42 деца и младежи с и без увреждания в институции, бяха изведени от там и настанени в изградените три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Проектът бе изпълнен в сътрудничество с Фондация „ Сийдър“. Засега капацитетът на къщичките е пълен, като във всяка една от тях живеят по 12 деца и младежи, в Защитеното жилище са настанени 6 младежи при капацитет 8, като за всички тях се полагат 24-часови грижи. Зам.- кметът Лилия Цонкова поясни, че в община Казанлък за първи път се предлагат резидентни грижи. Според нея успехът на проекта се дължи на привличане на възможно повече заинтересовани страни в изпълнението му – Дирекция „ Социално подпомагане“, НПО, бизнес.
„ Правилна беше формулата на сътрудничество между Община Казанлък и Фондация „ Сийдър“. Срещнахме много предизвикателства, особено в прехода на децата и адаптацията им“, коментира изпълнителният директор на Фондация „ Сийдър“ Александрина Димитрова. Според нея постижение е подборът на правилните екипи за всяка една услуга, които са обучени да реагират при ситуации и на по-трудно поведение от страна на децата и младежите от социалните домове. Фондацията отчита голям успех в развитието на децата след извеждането им от институции, придобиването на поведение и навици за самостоятелност, което би им помогнало да не бъдат зависими след време от предлаганата в момента 24-часова грижа и да търсят реализация на трудовия пазар.
Всички деца и младежи настанени в къщичките, с малки изключения, посещават училища и детски градини в Казанлък. Ползват и съпътстващите услуги Център за обществена подкрепа, Център за социална интеграция и рехабилитация, имат възможност да вземат участие в пазаруване на храната и нейното приготвяне.

От 1 ноември социалните услуги предоставяни в трите Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище, изградени по проект на Община Казанлък, преминават на държавно финансиране и ще бъдат управлявани от Фондация „ Сийдър“.