Работещите пенсионери ще получат увеличение на пенсиите си чрез преизчисление. Това стана ясно след изявлението на шефът на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов. До края на юли на около 230 000 работещи възрастни служебно ще бъде преизчислена пенсията. Мярката се предприема заради пандемичната обстановка и цели да се избегне струпването на много хора пред НОИ за подаване на заявления за преизчисляване на пенсиите им.
През юни 151 000 пенсии бяха увеличени. За юли те ще бъдат окол 77 800. За тази година се предвижда преизчисляване на около 270 000 пенсии. За 42 000 се налага по-прецизна проверка и след нея ще бъдат изплатени и те. Това касае основно самоосигуряващите се, работилите в чужбина и някои, които са били в неплатен отпуск.
Преизчисленията ще бъдат направени само за пенсионери, които работят. Върху новото преизчисление се наслагва и увеличението от 1 юли, което важи за всички пенсионери.
Служебното пресмятане се извършва от НОИ въз основа на наличните данни в информационната система и регистрите на Осигурителния институт за периода до края на месец март.
Преизчисляването и изплащането се осъществява поетапно при спазване на установения в Кодекса за социално осигуряване 4-месечен срок.