Още в края на септември, ще излезе и първата са сезона премиера на театър „Любомир Кабакчиев“. За рождения ден на професионалната трупа, публиката ще види и уникалния авторски спектакъл на режисьора Николай Гундеров, един от най-успешните млади постановчици и автори на текстове у нас, който работи предимно в чужбина. До края на годината, театърът подготвя общо четири и премиери, първият проект – Възстановка на тракийски ритуали ще видят първи участниците в Еко-похода на Тракийските празници на 29-и август по пътеката към Мегалита на Бузовград.
За трите тежки години за театър „Любомир Кабакчиев“, колективът преживя поредица от неприятности, основно свързани със съдебните дела, водени към театъра от Народно читалище „Искра“, където общинският институт се помещаваше до 11-и юли 2012-та година, когато с Решение на Общински съвет, бе изведен от там. Близо 70 хиляди лева плати театърът на читалището след съдебно дело в Търговския арбитражен съд към Националната юридическа фондация. Присъдените за плащане от бюджета на театъра пари, са на основата на споразумение, с дата преди постъпването на директора Диана Рамналиева, което споразумение, вече близо три години е предмет на проверка от страна на правораздавателните органи. Проверката не е приключила и към момента.
За трите години на управление на Рамналиева, в което се извършиха сериозни вътрешноструктурни промени, бюджетът на театъра е с икономии от Фонд Работна заплата. Щатният състав е намален от 44 на 35 бройки, средната заетост на щата се движи между 30-32 щатни бройки. За трите години от извършването на преструктурирането, което доведе до по-голяма натовареност на някои от длъжностите в театъра, са направени икономии на общинския бюджет на база щатния състав от май 2012-та година, на стойност близо 255 хиляди лева. Театърът работи без заместник директор и с намален технически състав, щатните актьорски места са 12. Намеренията на директора е от новия сезон, да се разшири съставът на артистите, за сметка на още възможности за икономизиране на техническия и административен персонал. В момента в трупата на Казанлък работят 12 актьори. Преди точно три години Театърът на Казанлък, след бурни тримесечни протести против избора на новия директор, остана без репертоар. Свалени бяха 16 постановки по редица организационни причини в хода на реформата, когато напуснаха много от членовете на трупата, голямата част от които – по собствено желание. Към момента, три години по-късно, общинският Театър „Любомир Кабакчиев“ има 17 нови действащи постановки, изградени от 2012-та до сега. До края на годината, техният брой ще стане 21.