„Бежанците“, не са добре дошли!“ Стикери с този надпис изпълниха централаната част на Казанлък, видя репортер на zakazanlak.bg. Стикерите са двуцветни, малки и са налепени по улични стълбове и табла за ел. захранвнае, върху стари плакати. Не се забелязват от първи път. По неизсъхналото им лепило, личи че са се появили съвсем скоро. Стикерите нямат автор, който да се е отбелязал върху тях.