296 са случаите през миналата година на деца с различни проблеми, по които са работили и помагали специалистите от Центъра за образователна подкрепа в Казанлък.
Над половината от случаите са свързани с емоционално- поведенчески проблеми, произтичащи от психологически травми в семейството, в училище, страхови неврози и друти травмиращи изживявания за деца, съобщи Мария Гинева, директор на Центъра.

Над 130 са децата, които се нуждаят от специализирана помощ и различни степени на образователна подкрепа и консултации.
Работещите в него специалисти в помощ и на родители, педагози, служители в различни институции, занимаващи се с проблемите на децата и подрастващите.

Сред новите придобивки на Центъра, който се на улица „Войнишка“ в Казанлък, е Откритият спешен център, в който ще могат да се настаняват краткосрочно деца с различни проблеми, нуждаещи се от закрила и извеждане от семейството, при различни застрашаващи живота им случаи. Спешният център разполага с кухня, 4 легла, баня, и е предназначен за деца и подрастващи в риск от 3 до 18 годишна възраст.


Заедно с него в Центъра за образователна подкрепа в Казанлък вече работи и е на разположение на деца, родители, специалисти и служители на реда, „Синя стая“, която дава възможност за еднократен, щадящ разговор на специалист с дете, пострадало или станало свидетел на насилие. Целта е да се избегне допълнителното травмиране на детето от последващо изслушване, като в същото време предостави необходимата информация за преживяното на всички заинтересовани страни в досъдебно и съдебно производство.
В нея вече е осъществен и първият такъв разговор.

Паралелно с това Центъра продължава и своята консултантска и логистична подкрепа и на родители на деца в риск.
Помощ и консултиране се оказва и на малолетни и непълнолетни майки.