Моцарт – „Житената питка“ - Поздрав към Слънцето – За глина в книжарницата – Приказки в Розариума - Вивалди: 5-и август 2016-та, денят на десетина деца с лятна ваканция в Казанлък.

Дишане за здраве, игра на театър, пеене и танц, грижа за цветята и растенията, ваене на фигурки от пластелин, разказване, съчиняване и драматизация на приказки в парк, рисуване на любими герои, са само част от ежедневните дейности на децата, избрали да оцветят ваканцията си с пъстрите занимания в лятната програма на казанлъшката школа „Теди“.

Всъщност, школата на Теодора Атанасова е сугестопедичен образователен център, който функционира през цялата година. Лятната занималня, където ежедневно идват около 10 деца, е продължение на работата по английски език и часовете по подготовка на уроците за учениците от началния курс. Различното тук е усещането за свобода. Самочувствието, да не се страхуваш от допускането на грешки. Увереността, че си обичан. Спокойствието, че с обич можеш да постигнеш всичко, защото:
Всяко обичано дете успява!
„Няма можещи и неможещи деца. Децата успяват по различно време, но имат нужда от приятелски подадена ръка. Това е причината нашето мото да е: "ВСЯКО,ОБИЧАНО ДЕТЕ УСПЯВА", казва Теодора. Винаги е вярвала в това. Опитът и обаче, да приложи тоя принцип до край в масовото българско училище, се оказал, не до край успешен. Атанасова е преподавател по английски език. Последните години като педагог в държавното образование, тя изживява в казанлъшкото основно училище „Кулата“, където е заместник директор. Преди шест и повече години решава да напусне и да създаде своя собствена образователна територия – Школата по английски език „TEDDY“. Причината: иска да работи извън ограниченията на държавно налаганите бюрократични схеми в обучението на децата; иска да работи свободно, с любов. Когато започва да трупа все повече опит в школата си, проучвайки опита на свои колеги в страната и чужбина, Теодора открива, че това, което прави, е твърде близо до системата на професор Георги Лозанов, българинът, признат като автор на уникалния образователен метод:
Сугестопедията

Методът е уникален. Проучен е още през 70-те години на 20-и век. Специална комисия от учени – академици и професори, изследва резултатите от начина на работа на проф. Лозанов. Комисията се произнася: „Съществува консенсус, че сугестопедията е висш метод на обучение по много предмети и за много типове учащи се, в сравнение с традиционните методи“. До това заключение се стига след сериозно проучване на специализираната литература, изслушване на мнението на международните експерти, преки наблюдения, филми. Въпросът е отнесен към ЮНЕСКО. Становището на международната организация е впечатляващо: Сугестопедията би трябвало да се използва преди всичко за работа върху педагогически проблеми, особено върху проблемите на ограмотяването и езиково обучение като един от многото методи. За ЮНЕСКО, това следва да стане основен приоритет в световен мащаб.
Необходимо е да се създаде група от изследователи и преподаватели от различни дисциплини, които да разработят сугестопедични материали за обучение и оценяване, да разкрият и други приложения на Сугестопедията, да продължат изследванията върху неврологичната основа на Сугестологията и да изследват дълготрайните ефекти на сугестопедията. Има нужда от Международна Асоциация по Сугестология и Сугестопедия, присъединена към ЮНЕСКО, която да се подпомага и ръководи от д-р Лозанов, казват още от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура в далечната вече 1978-ма година.
Започва създаването на една нова наука – сугестологията
На българския професор, това световно признание му струва скъпо. Заради политическото си непокорство, той е поставен от комунистическия режим в изолация от международната научна среда. Намира приложение на идеите си извън България. Годините след промените връщат нещата на мястото им. След признанието в чужбина и вече широко приложение на сугестопедията в САЩ и Европа, проф. Георги Лозанов подновява и дейността си в България, където днес, той вече има стотици последователи – педагози и обучители. Междувременно е станал австрийски гражданин, по покана на кметството на Виена. Но последните си години прекарва в работа в град Сливен. Умира през 2012-та. Сугестопедията, обаче, тепърва ще се отваря за нов живот. Професорът има все повече последователи.

Теодора Атанасова и Радка Белчева работят с любов

Любовта е основен принцип в тоя метод на работа, за който двете казанлъчанки имат законен сертификат, издаден след обучение в Бургаския университет, при ученичката на проф. Лозанов - Искра Борисова.
Децата при Атанасова и Белчева, не биват напрягани от постоянен стрес в стремежа към стопроцентовия успех. Обаче, успехите идват. Странно, постигат се не чрез натиск за учене, че и страх, какъвто шества в масовото училище. В никакъв случай не се ползва висок тон, винаги тук се говори тихо – и от деца, и от педагози. На децата се внушава, че всеки греши, не е страшно да се греши. Да сбъркаш нещо, докато учиш, е възможно. Червеният химикал се избягва. През летните занимания, когато децата пишат под диктовка или съчиняват, червеното на химикала, направо е забранено. Обучението през играта и умелата смяна на ситуациите, сякаш става неусетно за децата. Но, всъщност, всичко е умело направлявано от преподавателя: той трябва да задържи детското внимание будно без да ползва насилие върху ума: „просто“ трябва да следва бдително детския интерес и в точния момент, да смени ситуацията. Но така, че тя да остане в рамките на темата на часа. Всеки учител знае, че това не е никак лесно. Нито предсказуемо. Изисква творчество, гъвкавост у преподавателя. Вероятно и затова подобни подходи са рядкост в държавното образование. Там е огромно нарушение, ако днес не си предадеш урока, точно този урок, който си записал като Закон Божи в учителското си разпределение някога, още преди 15-и септември. В сугестопедичните центрове не е така: тук приоритет има интересът на децата. И доброто отношение към тях. Атанасова и Белчева вече са проверили в практиката успешността на принципите на проф. Лозанов: Резултатите от обечението през сугестопедията, многократно надвишават успеваемостта в усвояването на знанията, характерна за традиционната педагогика. Двете преподавателки знаят, а и по научен път е доказано, че в сугестопедична среда един чужд език може да се усвои от три до пет пъти по-бързо в сравнение с традиционната педагогика. Много възрастни вече и в България се обучават по този метод. Дори звездата Калин Врачански споделя ползата от него. Методът е комбинация от педагогика и психология. Професор Лозанов боготвори отличният познавач на човешката душа, руският писател Достоевски.

На 5-и август 2016-та в Казанлък децата слушат Вивалди

Класическата музика, заедно с вярата на Достоевски, че Красотата ще спаси света, са част обучението в Лятната занималня TEDDY. Докато с г-жа Белчева, децата сами си избират героите за ролите в днешната драматизация на приказката „Житената питка“, в стаята тихо върви Лятото от „Годишните времена“. Госпожата в часа е само модератор. Възрастен, който насочва, помага, обгрижва, показва, усмихва се. Децата са ту котки, ту – цветя, ту – сърнички, ту - лисици, елфи... Даже – Ядосани пилета.
Сами са изработили маските си за вчерашната приказна игра в Розариума. Сами изработват малките глинени фигурки, с които украсяват дневната в Занималнята.
Избират сами песните, които искат да пеят. Сами са решили да си направят Музей – по пътя към Школата, намерили чудни камъчета – „като тези в Историческия музей", откъдето се връщали. Изглежда, като че сами направляват нещата. Но накрая, като по чудо, учебно-възпитателната задача е изпълнена: детето знае нещо ново, научило е нещо ново, открило е, що е то – Добро и Зло, Лъжа и Истина, Честност и Хитруване... Случила му се е още една лична среща с Красотата. Досегът до етиката и естетиката, също са сред принципите на сугестопедията. Те са седем и са задължителни в обучението.

Седемте принципа на проф. Лозанов

- Любов. Към себе си, към човека отсреща, към знанието, към красотата;
- Свобода. Свободата на обучаващия се да избира сам как да възприеме знанията. Тя дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.
- Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва.
Нагласата на учителя, че се случва нещо необикновено и вярата му в изключителните способности на учащите, резонират у самите тях и водят до отключване на техните възможности. Това вдъхновява учителя, а е важно учителят да бъде вдъхновен. Да очаква от себе си, да пренася положителните си очаквания към онези, които обучава, това е път към високите резултати от обучението.
- Многократно увеличен учебен материал. Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики. Обучението има психотерапевтичен, психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект.
- Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото. Езикът е едно цяло. Той не е нито само граматика, нито само лексика. Той е светът в неговата цялост. Този подход помага много при обучението по чужд език.
- Златната Пропорция. В Сугестопедията златната пропорция се търси в хармонията между частите на учебния процес. Хармония, която води детето към разкриване на дълбоките резерви у човека в умението му да научава.
- Приложение на класическото Изкуство и Естетиката.
„Красотата ще спаси света!”, казва Достоевски. А красотата е в природата, но и в изкуството, до което децата и при Атанасова и Белчева, също се докосват всеки ден.

В Занималнята е пъстро

Пастелни цветове, масички, играчки, шарени табла, рисунки, фигурки от пластелин, моливчета, кукли..., разходки и посещения в Историческия музей, Музеят на розата, Библиотеката... Десетината малчугани, които идват тук всеки ден, са усмихнати. Родителите – спокойни, че децата им са в мирна среда, творчески заредени, обгрижени. Всяко дете може и да не идва тук всеки ден. Ваканцията е време за разпускане. Но повечето идват редовно, харесва им. Те едва ли са чували за сугестопедията. Едва ли и родителите, знаят що е то, методът на професор Георги Лозанов. Не им и трябва. Важното е, че и децата, и родителите, усещат тук обичта. Споделената с преподавателя обич, която прави с малкия, а и с порасналия човек, истински големи чудеса. Не само в учението. Теодора Атанасова и Радка Белчева познават силата на тая обич. И са щастливи от това. Почти, колкото децата, които посрещат всеки ден тук и през цялата година.

Диана Рамналиева