Това заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков

„Няма по-ниска пенсия за месец януари 2022 г. спрямо пенсията от месец декември 2021 г.”, каза миинистър Гьоков на изслушване в Народното събрание. Той уточни, че това се отнася както за пенсиите за трудова дейност, за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, за трудова злополука и за професионална болест и наследствените пенсии, така и за пенсиите, несвързани с трудовата дейност, социалната пенсия за старост, социалната пенсия за инвалидност, пенсиите за военна и за гражданска инвалидност.

С решение на 46-то Народно събрание от 25 декември 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е нараснал от 300 лв. на 370 лв. – увеличение с 23,3%, размерът на социалната пенсия за старост се е увеличил от 148,71 лв. на 170 лв – увеличение с 14,3%, размерът на максималният размер на пенсиите – от 1440 лв. на 1500 лв., увеличение с 4,3%, и процентът за всяка година осигурителен стаж се е увеличил от 1,2 на 1,35. Така средното увеличение на изплатените пенсии е 12,5%, което отговаря на 61,25 лв., и това се отнася за 2 милиона и 47 хиляди пенсионери.

По думите на Георги Гьоков, разликата идва от ковид добавките, които през декември са били 120 лв., а през януари – 60 лв., а не в размера на пенсията, която се е увеличила. Той обърна внимание, че трябва да се прави разлика между пенсии и добавката, която пенсионерите получават заради пандемията от Covid-19. „За преодоляване на проблема е взето решение на пенсионерите, чийто доход е по-малък през януари, да се изплати еднократна сума, представляваща разликата между дохода им през декември и януари. Първите плащания ще бъдат извършени от НОИ с пенсиите за февруари. През февруари пенсионерите ще получат сумите и за януари, и за февруари. През следващите месеци ще се изплащат с пенсиите за съответния месец и плащането като цяло пенсия плюс ковид добавка ще е равно на декемврийското”, съобщи той.

Министър Гьоков каза още, че ковид добавката е гласувана да се изплаща до юни месец, но с решение на Народното събрание може да бъде продължена и след това. Министърът изрази желание обаче увеличаването на пенсиите да стане чрез приемането на трайно решение за преизчисляване на пенсиите, а не с добавки.

„От 1 юли е планирано редовно осъвременяване на пенсиите и следва да бъдат увеличени с минимум 6,1%. Наред с това, в коалиционното споразумение за 6 месечен срок да бъде извършен анализ на пенсионната система и намиране на решение за устойчив във времето механизъм за осъвременяване на пенсиите. Ако бъде постигнат консенсус и със социалните партньори, този механизъм може да бъде приложен още след юни 2022 г.”, каза още той.