53 са непълнолетните майки в община Казанлък и Павел баня, родили първото си дете преди да навършат 18 години, научи zakazanlak.bg.
Две от тези майки преди 18-та си година имат имат вече и второ дете. Всички те получават добавки за деца, както и т.н социално майчинство- по 100 лева месечно до навършването на една година на детето.
След този период непълнолетните майки остават на социални помощи и детски добавки.
По неофициална информация по показател „непълнолетни майки“ общините Казанлък и Павел баня изпреварват община Стара Згора.
40 лева е месечната добавка за едно дете, която държавата плаща на всички майки, имащи право на тях, отговарящи на съответните критерии. Ако децата са две, добавката става 90 лева, а за повече от две – 135 лева.
От началото на тази година нови 900 майки от двете общини са придобили право на месечни добавки за деца, заради промяна в социалното законадателство.
До настоящия момент право на детски имаха майки с деца, чийто месечен доход на член от семейството не надхвърляше 400 лева.
От началото на годината този диапазон е увеличен и се подпомагат с детски добавки семейства, с месечен доход на член от семейството до 500 лева. Попадащите в тази група получават детски добавки в размер на 80% от пълния размер.