Отчитат по-нисък ръст на безработицата в региона през 2021-а Намаляване на ръста на безработицата в Старозагорска област, сочи статистиката за 2021 година. Равнището й е паднало от 5,4 на 4,4 %., което е под средния показател за страната.(4,8 на сто) Сравнение с предходната година броят на регистрираните в Бюрата по труда жители на региона са с 2586 по-малко. Средномесечният брой на записаните в трудовите борси е 6560. През миналата година са започнали работа 8184 души, от тях 6596 – на първичния пазар на труда, а 1588 по програмите за субсидирана заетост.
С най-ниско равнище на безработица от областта през 2021-а са общините Стара Загора – 2,6%, Павел баня – 3,0% и Казанлък – 3,1%, а с най-високо – в Николаево – 26,2% и Братя Даскалови – 22,7%.
В последният месец на миналата година регистрираните безработни на територията на Бюрото по труда в Казанлък, която обхваща и общините Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, са 1951 души. От тях 232 са младежи до 29 години, а 110 са регистрираните на борсата, за срок от над 12 месеца. Средно шестима безработни са се конкурирали за една от обявените свободни позиции.
В региона най-голям е броя на отпадналите от пазара на труда в сектор „Услуги“ – 39,6 %, и от индустрията – 32,7%. Делът на безработните при дамите продължава да е по-голям, в борсите в областта се водят на отчет 3 331 жени /58%/ и 2 423 мъже /42%/. Според възрастта, най-голям е делът на безработните над 50 години – 35%. Сред жителите на региона, останали без препитание най-много са тези със средно образование – 44% и тези с основно или по-ниско образование, без професионална квалификация – 41%.