НСИ: Старозагорска област е втора по ръст на брутната заплата През януари 2022 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1566 лева, през февруари се е понижила до 1545 лева, преди да нарасне през март до 1668 лева, показват предварителните разчети на НСИ. Мартенската заплата расте с 11,2% спрямо същия месец на предходната година, сочат още оповестените данни.
В София средната брутна заплата през март достига 2340 лв. или с 13% ръст спрямо същия месец на 2021 г. Старозагорска област е втората, със средна брутна заплата 1473 лв. Разликата в заплащането между столицата и регионите продължава да е голяма. Останалите пет области, в които възнагражденията са над 1400 лв., са София област, Пловдив, Варна, Враца и Габрово. В дъното остават Благоевград (1078 лв.) и Видин (1099 лв.)
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на настоящата година спрямо предходното тримесечие, са: „Образование“ - ръст с 16,6%, „Селско и горско и рибно стопанство“ - с 10,4% и „Държавно управление“ - с 8,1 на сто, докато намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6,9%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 6,6%.
На годишна база средната месечна работна заплата през периода януари - март (спрямо началото на 2021 г.) бележи най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 34,4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 32,7%, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 17,3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. нараства с 1,8% в обществения сектор, а в частния сектор – с 11,6 на сто.