Нова инициатива на "Жените на Казанлък"

Сдружение "Жените на Казанлък" проведоха поредната инициатива, насочена към жени и младежи в общината. То организира обучение на тема „Дигитални комуникации“ с цел развиване на умения за създаване на съдържание и поддържане на онлайн комуникация. Интензивното обучение предложи изясняване на комуникационния процес, ролята на дигиталния комуникатор и спецификите при различни цели на организационната комуникация – изграждане на имидж и бранд, развитие на кампании, привличане на подкрепа и др.

В обучението се включиха 12 казанлъчанки, част от екипа на сдружението, и председателят на Младежки общински съвет Казанлък – Петко Владов, ученик от 12 клас на ПГ „Иван Хаджиенов“ Казанлък.


Обучението бе осъществено от фондация „Импакт драйв“ - София, партньор на сдружение „Жените на Казанлък“ в гражданско обединение „Равни БГ“. Обучител бе Деяна Драгоева, доктор „Обществени комуникации и информационни науки“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, хоноруван преподавател във ФЖМК на СУ и НБУ, катедра“ Медии“. С над 20 години опит като сценарист на телевизионни предавания, документални филми, рекламни, информационни и друг вид медийни продукти. Автор и редактор на художествена литература. С над 15 години опит в гражданския сектор като създател и ръководител на сдружение „ВИА СИВИК“, проджект мениджър.

Успешно и ползотворно, такава бе оценката на участниците в обучението, всеки един от които ще приложи наученото в съответната сфера и в работата на сдружение "Жените на Казанлък".