Общо 38 886 безработни младежи до 29-годишна възраст са включени до момента в дейностите по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. От тях повече от половината – 20 951 младежи, са останали на работа при същия работодател след приключване на субсидираната заетост.
Проектът се реализира от Агенцията по заетостта и е с бюджет от 161,3 млн. лв. По него безработни младежи до 29-годишна възраст имаха възможност да стажуват за период от 6 до 9 месеца, да се включат в обучение на работното място с ментор за период до 6 месеца или да започнат работа по проекта за период до 9 месеца.
Най-голям интерес към мярката има в секторите „Търговия“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“, „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ и „Счетоводство и одит“. Най-голям брой младежи са включени в стажуване и заетост по проекта в общините Никола Козлево, Ружинци, Плевен, Белица, Вълчедръм, Попово и Червен бряг.
Дейностите по проект „Нова възможност за младежка заетост“ на Агенцията по заетостта следва да приключат през септември. Подкрепата за безработните младежи ще продължи с нов проект по мярката „Младежка заетост +“, който ще бъде реализиран с бюджет от 188 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. В близките дни се очаква да бъде подписан договор по мярката между Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Агенцията по заетостта.
Основната цел на „Младежка заетост +“ е да бъде повишена конкурентоспособността на безработните и неактивни младежи от 16 до 29 г. чрез улесняване на прехода им от образование към заетост. Очаква се в стажуване, обучение по време на работа или в субсидирана заетост да бъдат обхванати най-малко 15 200 неактивни и безработни младежи, включително продължително безработни. За първия месец от включването им в дейности по проекта на младежите ще бъдат осигурени средства за обществен транспорт от и до работното място.
При сключване на безсрочен трудов договор със стажувал младеж за длъжност, която съответства на квалификацията на стажанта за същото или по-добро възнаграждение, работодателите ще получават стимули в размер на разходите им за осигуровки за първите 6 месеца от договора.