Със свое решение Министерският съвет прие актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Основните цели на дейностите, разписани в документа, са да се ограничат заболяемостта и смъртността от COVID-19, да се намали натоварването върху здравната система в страната, както и да се създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за недопускане на евентуално масово разпространение на коронавирусната инфекция.
Основните дейности в Националния оперативен план са свързани с провеждането на епидемиологичен и вирусологичен надзор, създаване на възможности за достъпна лабораторна диагностика, осигуряването на ваксини срещу COVID-19 и лекарствени продукти, както и гарантирането на качествена и достъпна медицинска помощ за пациентите.
В Плана са определени общо 5 етапа, като за всеки етап са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболяемост по региони, % заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла.
С пълния текст на Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 можете да се запознаете тук:
София-град влезе в червената зона с над 250 заразени с COVID-19 на 100 хиляди души. В петък заразените в столицата на двуседмична база са 255.92 на 100 хиляди души. Варна и Бургас също са близо до влизане в червения етап по този показател.
14-дневната заболеваемост за страната в петък достигна 153.9 на 100 хиляди души. България е в жълтото второ ниво по този показател.
Промяна има и в картата на епидемичната обстановка по региони. Източните Регион 3 и Регион 5 преминаха в първия етап от Плана за справяне с пандемията. Промяната засяга областите Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора.