Медицински сестри, счетоводители и инженери са търсените висшисти в Казанлъшко
Бюрото по труда в Казанлък обяви списъка със свободните работни места към 8 март 2016 г. Запазва се тенденцията най-търсените специалисти с висше образование да са медицинските сестри, за които отдавна се алармира, че масово напускат страната и заминават на работа в чужбина. Следват счетоводителите и инженерите – строителни и електроспециалисти.
40 са позициите за безработни със средно образование и те са твърде разнородни. Най-голям брой са свободните работни места за хора сработнически професии- шлосери, стругари, машинни оператори, монтажници, шлайфисти, работници за сглобяване на детайли, зареждач – материали и полуфабрикати, апретуристи и бояджии на трикотажен плат. Търсят се и шофьори, включително и за международен транспорт, както и продължава предлагането на свободни работни места за продавач- консултанти. Предлагат се позиции в сферата на услугите – хранене, фризьорство и козметика, работа в автомивка и автосервиз и др.
Свободните работни места по схема „Младежка заетост” са предназначени за безработни младежи до 29 години, които не работят и не учат. По компонент „Обучение” се търсят младежи със средно образовние за технически изпълнител; машинен оператор - металорежещи машини, ЦПУ; машинен оператор - металообработващи машини, шлайф; монтажник на изделия от метал.
По проект „Обучение и заетост на младите хора” свободните работни места за младежи до 29 години са за продвач-консултант, работник- кухня и чистач-хигиенист.