Личният асистент да влиза в училище Да бъде нормативно регламентирана подкрепата от личен асистент на децата и учениците в образователните институции, препоръча депутатът Донка Симеонова на министъра на образованието и науката по време на парламентарен контрол. Това се налага, тъй като все повече родители на деца със специални образователни потребности осъзнават нуждата от постоянна персонална подкрепа в училищна среда, могат и да осигурят личен асистент за своeто дете, но не могат да намерят училище или детска градина, допускащи придружителя.

„Тази практика все още не е нормативно регламентирана, което е предпоставка за напрежение между родителите, учителите и останалите участници в образователния процес”, подчерта Донка Симеонова и поиска позицията на МОН по темата по информация от БСП-Казанлък. Тя връчи на министъра становището на сдружението „Защита правата на хората с аутизъм в България”. Според правозащитниците, нужни са промени в осигуряването на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Изследвания сочат, че тези деца, считани доскоро за труднообучаеми, при подходяща подкрепа показват равни, а в някои случаи, и по-високи умения спрямо връстниците си.

Според министъра, приобщаващото образование е изведено в приоритет и предстои Наредбата да бъде променена. „Тогава официално личният придружител ще може да влиза в училище с детето или ученика, ще му бъдат възложени съответните нормативни отговорности и изисквания за присъствието в учебните часове, като част от екипа за допълнителна подкрепа. Тя е от изключителна важност, защото се осъществява от човека, с когото детето е изградило доверителна връзка и е признат от него за авторитет”, коментира Симеонова.