3.77% е нивото на безработицата в община Казанлък в края на м. май, което е под средното за страната, изчислено на 5.67%, сочи анализ на Бюрото по труда в Казанлък. В Павел баня делът на безработните също е под средното равнище у нас – 3.69%. Рекордьор в региона по безработица е община Николаево – 32.90 на сто, което означава, че една трета от икономически активното население е без работа.

Най-голям е относителният дял на хората без трудова ангажираност във възрастта над 55 години. Те заемат 23.9% от всички безработни. Следват групите от 35 до 39 години – 14.1%, и от 45 до 49 години – 13.5%. Към края на месец май 2021 г. са се увеличили безработните млади хора, като младежите до 29 години представляват 12.3% от общия брой регистрирани безработни лица. Относителният дял на младите хора в тази статистика продължава да бъде висок, макар да се наблюдава тенденция към намаление – 3,7 пункта спрямо същия период на миналата година. Те продължават да бъдат една от рисковите групи на пазара на труда, сочи още анализът.

През месец май 2021 г. най-висок е делът на продължително безработните лица без специалност – 71,9%. По възрастов признак най-дълго са престояли на пазара на труда хора над 55 години.