Бившият икономически министър Николай Василев е категоричен: „Няма нито една държава, която да е обедняла от влизането си в еврозоната“.

С влизането на България в чакалнята на еврозоната, което беше оповестено на 10 юли, се променя международния й имидж. Променя се начинът на възприемане от световните бизнес среди. Очаква се да се съживят туризмът, търговията, инвестициите, бизнесът. Така ще започне доближаване на България до първокласните европейски държави. Това, респективно, ще отвори повече работни места, ще се увеличат доходите и ще се увеличи покупателната способност на хората.

Според финансиста Емил Хърсев, е неоснователно да се счита, че цените ще скочат с преминаване към еврото. Такова увеличение е имало в страни, които са приели европейската валутна единица необмислено бързо, без преходен период. Това се оказва, че е било временно и до месец те се урегулират към предишните си нива.
Работодатели и синдикати приветстват присъединяването на България към ERM II и призовават за отговорност и държавническо поведение.

Еврозоната е група от държави членки на Европейския съюз, приели еврото като обща валута. Основните ползи от приемането на еврото за България е по-бързото адаптиране и изравняване на развитието по отношение на стабилност, растеж, заетост и премахване на варирането на обменния курс между еврото и лева.

ERM II – Европейският валутен механизъм е основан на 1 януари 1999 г. и цели гарантиране на колебанията в обменния курс. Той помага на страните извън еврозоната да се подготвят за присъединяването им към нея. Затова е известен още като „чакалнята на еврозоната“. България ще остане в чакалнята близо 2 години, след което ще започне подготовка за влизане в еврозоната, което продължава още една година.

NOVA