21 ученици заеха местата на своите преподаватели и ръководен екип в ПГ „Иван Хаджиенов“.
На 10 май за пореден път в гимназията се проведе традиционния Ден на самоуправлението, в който ръководството и дейността се поемат от учениците. След кандидатстване за определена длъжност те заемат местата на преподавателския и административен персонал. „Работният ден“ дава ясна представа на участниците в експеримента за отговорностите и задълженията на техните преподаватели, директор, помощник директор, педагогически съветник и персонал.

Днес, 11 май на площад „Севтополис“ в Казанлък се проведе Девета областна панорама на професионалното образование и кариерно развитие 2021 в област Ст. Загора. В града на розите тя се провежда за втора година. Основната цел на инициативата е да бъдат запознати бъдещите средношколци с различните специалности и професионална подготовка, които се предлагат в средните училища. В изборът на бъдещата професионална подготовка се включват и предприятията партньори от града, които представят възможностите за кариерно развитие. Всяко учебно заведение само избира начина си на презентация за професионална ориентация – важна стъпка в успешната реализация на всеки млад човек.