470 свободни работни места обяви Бюрото по труда

470 свободни работни места, обяви към 17 януари 2019 година Бюрото по труда в Казанлък, от които 440 са към дирекцията в града на розите, останалите 30 са към нейните филиали.

185 от всички са свободните места за работници и специалисти в сферата на машиностроенето. Обявените свободни позиции са за машинни оператори, монтьори, настройчици, работници за сглобяване на детайли, електрозаварчици, оксиженисти, електромонтьори, стругари, фрезисти, шлайфист, кранист.


Веднага след машиностроителите по търсене се нареждат работещите в туристическия бранш. 150 души обслужващ персонал се търсят в сферата на туризма. Обявените свободни места са за 40 рецепционисти, 40 готвачи, 40 сервитьори със средно образование и владеене на английски или немски език и опит в професията плюс 30 камериерки с английски и опит в работата. Към тях се прибавят и свободните позиции за четирима сервитьори с по-малки изисквания – кандидатите да бъдат със средно образование и една година стаж по специалността, но без условия за владеене на чужд език.

Строителните работници също са сред търсените на пазара на труда в Казанлък. 50 са обявените свободни работни места за строителството, като най-много са тези за кофражисти и арматуристи. Търсят се и 25 работници за консервна фабрика.

Продължава да са вакантни позициите за лекари, като търсените специалисти са по педиатрия, вътрешни болести, нефрология, пневмология и фтизиатрия, образна диагностика, както и един лекар без специалонст. Търсят се още 9 медицински сестри и 3 акушерки.

На трудовата борса в Казанлък и филиалите са обявени и свободни позиции за учители – по математика, по изобразително изкуство, по география, музика, учител за деца със специални образователни потребности. Търси се и училищен психолог.