23 хиляди лева за студентски стипендии в община Павел баня „Какво аз искам за моята община“ е тазгодишната тема на есето, което ще трябва да пишат студентите от община Павел баня, кандидатстващи за отпускане на общински стипендии. Те се отпускат за 12 поредна година със заповед на кмета на община Павел баня Станимир Радевски, на база на програма „Стипендии за студенти от община Павел баня“, съобщи Йорданка Енева, заместник-кмет на общината. 23 хиляди лева са заложени за тази цел в тазгодишния проекто-бюджет на общината, който предстои да се гласува, допълни тя.
Програмата за общински стипендии е от две части и включва както първокурсници- редовно обучение от общината, така и студенти в други курсове и магистри, първа година. Първокурсниците получават без условия еднократни стипендии в размер на 300 лева, като помощ от община Павел баня.
Останалите кандидати за стипендии трябва да изпратят есетата си в общината до 15 февруари. Есето е само едно от условията за отпускане на общинските стипендии. Освен него, студентите трябва да са граждани на общината, да са редовни студенти с успех не по-малък от 5.00 от предходната година и да се обучават в български ВУЗ-ове, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Одобрените получават по 100 лева месечно в продължение на 9 месеца в годината.
Получилите общински стипендии и прекъснали впоследствие обучението си студенти, трябва да върнат взетите пари.
През миналата година общо 31 студенти от община Павел баня са били подпомагани с общински стипенди по програмата на общината, допълни още Енева.