14 населени места в община Казанлък с нов график за отчитане на тока От месец май т.г. в 14 населени места в община Казанлък EVN България въвежда промяна в графика за отчитане на електроенергията. Промяната е с цел подобряване организацията при отчитането на електромерите в някои малки населени места, информират от дружеството. Това налага за част от клиентите в някои села, махали и малки градове еднократно да има разлики в периодите на отчитане само през май 2017 г., както и преминаване в нов срок за плащане.

В област Стара Загора промяната обхваща цялостно 53 малки населени места и частично 30 малки селища, без големите областни и общински центрове. В община Казанлък са включени 14 населени места, които ще бъдат цялостно или частично обхванати от новата организация. Това са Шейново, Хаджи Димитрово, Средногорово, Ръжена, Овощник, Кънчево, Копринка, Енина, Долно Изворово, Дунавци, Горно Черковище, Бузовград и части от градовете Шипка и Крън.

За клиентите от включените в проекта населени места, еднократно от месец май 2017 г. ще бъде въведен нов график за отчитане на електрическата енергия и съответно - нов срок за плащане. Така само през май 2017 г. тези клиенти ще имат различна продължителност на отчетния период – по-дълъг или по-кратък, и ще преминат в друг срок за плащане от вече установените месечни срокове. Новият график на отчитане, както и срок за плащане остават в сила занапред и през следващите месеци.

Спецификата на промяната налага част от засегнатите клиенти еднократно само през месец май 2017 г. да получат 2 фактури, а други клиенти – да получат фактурата си с консумираната електрическа енергия през май 2017 г. в началото на юни 2017 г. Останалите засегнати клиенти ще получат еднократно фактура през май 2017 г. Всяка от фактурите, както и досега, ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия. Общият брой фактури за годината също се запазва и остава 12, уточняват от EVN България.

От дружеството уверяват, че избраният период за преструктуриране е с най-ниска консумация и размер на фактурите през годината, с което неудобствата за потребителите ще бъдат минимални. Голямата част от тях, включени в промяната, са с минимална средномесечна консумация на електроенергия. Процесът на изключване, поради просрочие, ще бъде организиран по начин, който да не доведе до затруднения на клиентите по време на промяната.