105 години от рождението на 26-ия казанлъшки кмет


На днешната дата, 3 август, се навършват 105 години от рождението на Петко Влаев – 26-ия кмет на Казанлък. Икономист по образование, Петко Влаев ръководи общината от април 1959-а до юни 1962 година. По времето на неговия мандат са направени сериозни капиталовложения в строителството, особено на жилища, строят се обществени сгради и детски заведения. По това време се прави улично осветление и се изгражда улична канализационна мрежа. През 1959 г. е създаден музей „Цвятко Радойнов”. Пак по времето на Петко Влаев, през 1960 г., отваря врати нова детска градина „Юрий Гагарин”. На 8 януари 1961 г. е открита новопостроената сграда на общинската болница. След изборите през февруари 1962 г. към Градски общински народен съвет Казанлък се присъединяват селата Овощник, Черганово и Копринка.От 9 февруари 1962 г. започва да функционира Научно-изследователския и технологичен институт /НИТИ/.

Петко Влаев е роден на 3 август 1912 г. в с. Крън. От ранните си юношески години възторжено приема комунистическия идеал и му служи всеотдайно до последния си дъх.

Петко Влаев е активен антифашист. Изпълнява рисковани куриерски функции между центъра и нелегалния околийски комитет на Партията. Държи връзка и укрива видни нелегални партийни функционери и участници във въоръжената борба против фашизма, между които Цвятко Радойнов и Аврам Стоянов. Пак по същото време, с решение на Околийския комитет на БРП/К/ оглавява подривната и диверсионна работа в Казанлъшка околия. След провал в Казанлъшката партийна организация през март 1942 г. е арестуван и подложен на мъчения в полицията. Осъден е на 15 години затвор, като престоят там е една неповторима школа за окончателното му идейно израстване. Още с освобождаването му от затвора на 8 септември 1944 г. активно се включва в укрепване на народната власт, в органите на Народната милиция, а след това на стопанския фронт.

С решение на Партията, е изпратен в Българската народна армия като политически офицер. Започнал като заместник-командир на полк, не след дълго става началник на политотдела на прочутата Казанлъшка танкова дивизия на генерал Петър Панчевски. След това е изпратен в Танковото училище за офицери, където като началник-цикъл по социални и идеологически дисциплини се откроява като добър военен педагог.


През 1955 г. е демобилизиран от армията и изпратен да работи в Казанлъшка околия. С присъщата си всеотдайност и воля, като председател на Околийския народен съвет, кмет на Казанлък и първи секретар на градския комитет на БКП, Петко Влаев насочва усилията и знанията си за социално-икономическия възход на региона.


През септември 2013 година бе открита паметна плоча в родната му къща в Крън. Събитието бе част от инициативите, с които Общинския съвет на БСП и на Български антифашистки съюз отбелязват 90-та годишнина от Септемврийското въстание. С това бе отдадена почит към делото на един от най-активните антифашисти и един от най-дейните строители на социализма в региона.


Петко Влаев почива на 20 юли 1975 г. на 63-годишна възраст.