От 4 октомври 2022 г. се въвежда временна организация на движението чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул.„Мусала“ в град Казанлък, както следва:
- участъкът от кръстовището с бул.„Никола Петков“ до кръстовището с ул.„Георги Кондолов“ ще бъед затворен за движение на МПС в двете посоки;

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: бул.„Никола Петков“, ул.„Тъжа“ към съществуващата улична мрежа в града.

Временната организация на движението в посочения район се налага във връзка с изпълнението на проект на „ВиК“ЕООД – Стара Загора, по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Казанлък и ще остане в действие от 08:00часа на 04.10.2022г. до 17:00 часа на 10.10.2022г., включително.